Tin tức

Một năm qua đi đây là thời khắc mọi người bồi hồi nhìn lại chặng đường đã qua. Để từ đó, tiếp sức cho năm mới tiếp tục chiến đấu, phát huy tốt khả năng của mình hơn nữa trong các thử thách sắp tới.

Xin cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên GOWN-VINA đã cùng đồng hành xuyên suốt thời gian qua cùng công ty